จุดเริ่มต้นของ TREZ "ความรักของผู้เชี่ยวชาญ"

ปี 1970 จุดเริ่มต้นของ ABC jewelry ที่ก่อตั้งโดยคุณแม่ วรุณี ตั้งสืบกุล ท่านทำงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจทําการค้าด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา ได้ส่งต่อสู่การเป็น TREZ jewelry ในปี 2005 ด้วยการทำงานภายใต้แนวคิด "โลกแห่งความเชี่ยวชาญทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ" (The World of Professional Jewelry and Design)
จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 16 ปีที่ TREZ jewelry ได้ดำเนินธุรกิจมา ณ ตอนนี้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าสู่มิติใหม่ของ TREZ ด้วยภายใต้แนวคิด "ความรักของผู้เชี่ยวชาญ" ที่จะนำความรัก ส่งผ่านความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ โดยตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ โปร่งใส ลงลึกในทุกรายละเอียด โดยสิ่งสำคัญที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พบกับความรักของผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัญมณี (Made With Love, Guided by Gemologists) ได้ที่"TREZ Jewelry"

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.